ფოტო-კოლექცია-3

ჩვენი სადენები ასევე გამოყენებულია დაშბაშის კანიონის პროექტში.